Protocol Beursaanvragen

Dit protocol beschrijft het verloop van een beursaanvraag bij de Stichting Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude Utrecht (hierna te noemen ‘de Fundatie’). Zie de privacyverklaring voor informatie over de verwerking van persoonsgegevens.

Stap 1: ontvangst

De aanvrager stuurt één PDF-bestand met alle vereiste documenten, zoals genoemd op de website van de Fundatie onder het hoofd ‘een aanvraag doen’, naar studiebeurs@fvru.nl

Stap 2: beoordeling

Een aanvraag wordt direct afgewezen indien deze niet voldoet aan de voorwaarden voor het toekennen van een beurs. De overige aanvragen worden in behandeling genomen door de Commissie Beurzen van de Fundatie. Bij een positief oordeel volgt per e-mail een uitnodiging voor een gesprek in het gebouw van de Fundatie te Utrecht.

Stap 3: besluitvorming

Naar aanleiding van het gesprek neemt de Commissie Beurzen een definitief besluit over de aanvraag. De aanvrager wordt binnen een week per e-mail op de hoogte gesteld van de uitkomst. In geval van toekenning ontvangt hij of zij daarnaast een formele toekenningsbrief. Deze brief vermeldt de hoogte van de beurs, het aantal termijnen waarin de beurs zal worden uitgekeerd en de tijdstippen waarop dit zal gebeuren.

Tot slot: élèvedag

Eind september ontvangt de Commissie Beurzen alle studenten die het voorgaande jaar een beurs hebben ontvangen, de zogeheten élèves. Deze dag dient om persoonlijke gesprekken over de voortgang te voeren en om eventuele nieuwe aanvragen te bespreken. Aanwezigheid is verplicht.