Bestuur

De Stichting Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude te Utrecht wordt bestuurd door het College van Regenten.

College van Regenten

  • Mr. D.H. Kok, regent, voorzitter
  • Mr. E.J.M. Kerpen, regent, vice-voorzitter
  • Mw. mr. drs. W.N. Herweijer, regent
  • Mw. Y.M.W. van Rijswijk, regent
  • Mw. mr. J. Roelofs, regent
  • Drs. J.H.M. van de Ven, regent

Secretaris-rentmeester

H.P.B. Kraaijeveld
E: sr@fvru.nl
T: 06 1221 1908

College van Auditeurs van Rekening
 

Vroeger werd financieel toezicht op het bestuur uitgeoefend door een College van Auditeurs van Rekening, dat qualitate qua bestond uit de burgemeesters van de drie steden waar een Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude is gevestigd. Tegenwoordig gebeurt de financiële controle door een accountant, maar houden wij de drie burgemeesters nog wel jaarlijks op de hoogte van het reilen en zeilen van de Fundatie.

De drie burgemeesters zijn nu:

Mw. S.A.M. Dijksma, burgemeester van Utrecht;
Mr. J.H.C. van Zanen, burgemeester van ’s-Gravenhage;
Mw. J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart, burgemeester van Delft.

Uit een oogpunt van traditie hebben wij de naam College van Auditeurs van Rekening gehandhaafd.

Voor contact met het bestuur kunt u een e-mail sturen aan de secretaris-rentmeester: sr@fvru.nl