ANBI

De Stichting Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude en de Stichting Maria Duyst van Voorhout, de stichting die eigenaar is van het fundatiegebouw, zijn beide culturele Algemeen Nut Beogende Instellingen, kortweg culturele ANBI.

De stichting

  • Stichting Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude (te Utrecht), publiekelijk ook bekend als Fundatie van Renswoude
    KvK 41179407

Doelstellingen

  1. Het verlenen van financiële ondersteuning, in de vorm van studiebeurzen, aan jongeren die zonder deze steun niet in staat zouden zijn hun studie of opleiding (WO, HBO, creatieve vakscholen MBO) geheel of gedeeltelijk te bekostigen.
  2. De instandhouding van het fundatiegebouw aan de Agnietenstraat 5 te Utrecht, een rijksmonument met wat beschouwd wordt als het best bewaard gebleven rococo interieur in Nederland.

Jaarverslagen

RSIN/fiscaal nummer

  • 0035.86.352 (Stichting Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude te Utrecht)
  • 8041.39.672 (Stichting Maria Duyst van Voorhout)

College van Regenten

Gerrit Th. den Uyl, voorzitter
Erik J.M. Kerpen, vice-voorzitter
Febe E. Deug, organisatie & personeel
Marco J.H. Hoeks, financiën
E. Karel Greven, exploitatie
Ineke W.N. Herweijer, collectie & interieur
Jantien T. Roelofs, studiebeurzen
Dick W. van Zoelen, gebouw

Secretaris-rentmeester

Frans van der Stigchel


Beloningsbeleid

De regenten zijn onbezoldigd. Zij hebben recht op een onkostenvergoeding, waarvan in het overgrote deel van de gevallen wordt afgezien. De secretaris-rentmeester geniet een honorarium.

Châtelaine

De châtelaine, Antoinette Brink, is belast met het huisbeheer. Zij verricht de daarmee gepaard gaande werkzaamheden in dienstverband.

Contact

Secretaris-rentmeester
Agnietenstraat 5
3512XA Utrecht
T: 06 2701 4973 
E: sr@fvru.nl