Doelstellingen

Indachtig de bedoelingen van Maria Duyst van Voorhout verleent de Stichting Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude te Utrecht financiële ondersteuning aan jongeren. Het gaat om jonge mensen die een studie of opleiding volgen en voor wie het niet mogelijk is de studie of opleiding die zij wensen te volgen of reeds volgen zelf geheel of gedeeltelijk te bekostigen.

Uitgebreide informatie over het beurzensysteem van de Fundatie is te vinden op de pagina Studiebeurzen. Naast het verstrekken van studiebeurzen heeft de Utrechtse fundatie nog een tweede doelstelling, de instandhouding van het monumentale gebouw van de Fundatie aan de Agnietenstraat 5 te Utrecht. Dit uit 1761 stammende rijksmonument, met zijn prachtige stijlkamers, wordt verhuurd voor vergaderingen, ontvangsten, diners, kleine concerten, huwelijksvoltrekkingen en dergelijke. De opbrengsten uit deze verhuur worden aangewend om het fundatiegebouw in goede staat te houden en om studiebeurzen te verstrekken.