EEN UNIEK UTRECHTS MONUMENT

Het monumentale fundatiegebouw is zowel in‑ als uitwendig grotendeels in de oorspronkelijke staat.
De Regentenzaal is, ook in haar beschildering van plafond en wanden, nog geheel in de staat van 1762 en langzamerhand een zeer zeldzaam voorbeeld van midden achttiende‑eeuwse bouw‑ en interieurkunst. Landelijk gezien kan het pand als uniek worden bestempeld. Het is van een bijzondere gaafheid en zeer typisch voor de periode. Ook een aanzienlijk deel van de inventaris van het pand  – gedeeltelijk afkomstig uit de inboedel van de stichteres van de fundaties ‑  is kunsthistorisch van belang, hetgeen ook mag blijken uit het feit dat in de rococo-tentoonstelling in het Rijksmuseum in 2002 enkele stukken van onze inventaris werden geëxposeerd.

“De Regentenzaal van de Fundatie van Renswoude (in Utrecht) is misschien wel het best bewaarde en gedocumenteerde rococo-interieur van Nederland. Zowel de vaste afwerking van het interieur als het grootste deel van de inboedel is in situ bewaard gebleven”,

aldus het boek ‘Rococo in Nederland’, dat in 2002 door het Rijksmuseum in Amsterdam is uitgebracht ter gelegenheid van de tentoonstelling ‘Rococo, Nederland aan de zwier’, waarin een apart hoofdstuk aan deze Regentenzaal is gewijd.

Het gebouw is opgenomen in de lijst van 100 topmonumenten van Nederland. Wij trachten het in zijn soort unieke fundatiegebouw met inventaris in stand te houden en het tegelijkertijd zoveel mogelijk toegankelijk te laten zijn als levend erfgoed voor de stad Utrecht. De Fundatie stelt het gebouw open en wil maatschappelijk betrokken zijn met de (gratis) openstelling van het huis, zoals bij de Open Monumentendag, het Kamermuziekfestival, het Festival Oude Muziek en in de samenwerking met het Catharijneconvent.