Privacyverklaring

In deze privacyverklaring informeren wij u over de persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen. U kunt lezen waarom wij bepaalde persoonsgegevens nodig hebben, wat wij ermee doen en wat uw rechten zijn met betrekking tot het verzamelen van deze gegevens.

Wie zijn wij

Wij zijn de Stichting Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude, gevestigd aan de Agnietenstraat 5 te Utrecht.
Contactgegevens:
https://www.fundatievanrenswoude-utrecht.nl/
telefoon 030 – 2310 351
e-mail chatelaine@fvru.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Fundatie van Renswoude verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u de persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt. Onderstaand een overzicht van gegevens die wij verwerken.

  • voor- en achternaam
  • geslacht
  • adresgegevens
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Waarom de Fundatie van Renswoude uw gegevens nodig heeft

De Fundatie van Renswoude verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail, whatsapp of post) te kunnen benaderen.

Delen met anderen

De Fundatie van Renswoude verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard

De Fundatie van Renswoude bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

U heeft onder meer recht op inzage in uw gegevens, recht op rectificatie van onjuiste persoonsgegevens, recht op wissen van gegevens (die de Fundatie niet meer nodig heeft voor het oorspronkelijke doel).
Als u van deze of andere rechten gebruik wilt maken, kunt u contact met ons opnemen via het mailadres chatelaine@fvru.nl .

Cookies of vergelijkbare technieken

De Fundatie van Renswoude gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.