BESTUUR

Het bestuur (College van Regenten) van de Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude te Utrecht wordt gevormd door de volgende personen:

Mr. D.H. Kok, regent, voorzitter
Mr. E.J.M. Kerpen, regent, vice-voorzitter
Ing. M.S.M. de Bruin, regent
Mw. mr. drs. W.N. Herweijer, regent
Mw. mr. J. Roelofs, regent
Drs. J.H.M. van de Ven, regent
H.P.B. Kraaijeveld, secretaris-rentmeester.

Van oudsher worden de voorzitter en vice-voorzitter ook aangeduid als ‘Eerste Huismeester’ respectievelijk ‘Tweede Huismeester’.

Toezicht op het bestuur wordt uitgeoefend door het College van Auditeurs van Rekening, dat qualitate qua wordt gevormd door de burgemeesters van de drie steden waarin een Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude is gevestigd, te weten:

Mr. J.H.C. van Zanen, burgemeester van en auditeur van rekening wegens ‘s-Gravenhage;
P. E.J. den Oudsten, (waarnemend) burgemeester van en auditeur van rekening wegens Utrecht;
Mw. J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart, burgemeester van en auditeur van rekening wegens Delft.

Voor contact met het bestuur kunt u een e-mail sturen aan de secretaris-rentmeester: sr@fvru.nl