VERHUUR VAN DE STIJLZALEN

Personen of instellingen kunnen voor een vergadering, een ontvangst of een exclusief diner gebruikmaken van de Regentenzaal, Collegezaal, Portrettenkamer, Secretarie en/of de Keuken (laatstgenoemde ruimte bevindt zich in het souterrain). Ook de sluiting van een burgerlijk huwelijk, het houden van een uitvaartbijeenkomst of een rondleiding door het gebouw behoren tot de mogelijkheden.
Vanwege het waardevolle en kwetsba­re interieur gelden evenwel enige restricties: het moet gaan om besloten gezelschappen en luide muziek en danspar­tijen zijn te ‘schokkend’ voor het gebouw.
Voor inlichtingen over de verhuur van de stijlzalen kan men zich wenden tot de châtelaine, mevrouw Antoinette Brink, telefoon: 030-2310351 / e-mail: chatelaine@fvru.nl.

Door het huren van zalen in het fundatiegebouw wordt bijgedragen aan de doelstellingen van de Fundatie. Met de verhuur worden immers inkomsten gegenereerd die kunnen worden gebruikt voor het verstrekken van beurzen en voor het onderhoud van het fundatiegebouw. 

De catering tijdens bijeenkomsten in het fundatiegebouw wordt verzorgd door Catering Oud London, met wie de Fundatie een exclusieve overeenkomst voor catering heeft afgesloten. Oud London kan alles verzorgen, van koffie, thee, een borrel en eenvoudige lunches tot uitge­breide diners. Inlichtingen over catering kunnen worden verkregen bij Catering Oud London, telefoon 0343 491 245 of via de website http://www.cateringoudlondon.nl/fundatie.html.

De parkeermogelijkheden op het eigen terrein van de Fundatie zijn beperkt.