DOELSTELLINGEN

Indachtig de bedoelingen van Maria Duyst van Voorhout verleent onze stichting financiële ondersteuning aan jongeren, voor wie het om enigerlei reden niet mogelijk is de opleidingen of studies die zij wensen te volgen of reeds volgen, zelf geheel of gedeeltelijk te bekostigen.

Naast het verstrekken van studietoelages heeft de Utrechtse fundatie nog een tweede doelstelling, te weten de instandhouding van het monumentale gebouw van de fundatie aan de Agnietenstraat 5 te Utrecht. Dit uit 1756 stammende Rijksmonument, met zijn prachtige stijlkamers, wordt verhuurd voor vergaderingen, seminars, diners, muziekuitvoeringen, et cetra. Met de opbrengsten uit deze verhuur probeert het bestuur van de fundatie het gebouw in goede conditie te houden.