ANBI-INFORMATIE
Stichting Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude en Stichting Maria Duyst van Voorhout (de stichting die eigenaar is van het fundatiegebouw) zijn beide culturele algemeen nut beogende instellingen, kortweg “culturele ANBI”.
Hieronder treft u de voorgeschreven informatie aan met betrekking beide stichtingen.

Naam van de instellingen
Stichting Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude (te Utrecht), publiekelijk ook bekend als: Fundatie van Renswoude.
KvK: 41179407

Onroerend goed-holding voor het fundatiegebouw: Stichting Maria Duyst van Voorhout
KvK: 41182995

De Fundatie van Renswoude is sinds augustus 1998 door het bestuur van de Bote de Vries en Anna Maria van Maanenstichting algeheel gevolmachtigd. De fundatie neemt sindsdien alle rechten en plichten, de beurzenverlening en het vermogensbeheer, kortom de gehele fondsactiviteit van deze stichting waar.

RSIN/Fiscaal nummer
0035.86.352 (Fundatie van Renswoude) resp. 8041.39.672 (Stichting Maria Duyst van Voorhout)

Contact
Bezoekadres:
Agnietenstraat 5, 3512 XA Utrecht
Telefoon: 030-2310351

Postadres:
Secretaris-rentmeester drs J.H.M. van de Ven
Meindert Hobbemalaan 25
3401 NA IJsselstein
Telefoon: 030-6889758
E-mail: sr@fvru.nl

Internet: www.fundatievanrenswoude-utrecht.nl

Doelstellingen

  1. Het verlenen van financiële ondersteuning (studiebeurzen, renteloze leningen) aan jongeren die zonder deze steun niet in staat zouden zijn hun studie (over het algemeen WO, HBO) te volgen;
  2. De instandhouding van het fundatiegebouw aan de Agnietenstraat 5 (Rijksmonument met wat wel het best bewaarde rococo-interieur in Nederland wordt genoemd).

Beleidsplan
Klik hier voor het beleidsplan van beide stichtingen

Bestuur
Mr. D.H. Kok, regent, voorzitter
Drs. J.H.M. van de Ven, secretaris-rentmeester
Ing. M.S.M. de Bruin, regent
Mr N.P.L.M. Doesburg, regent
Mr. A.C. Doeser, regent, vice-voorzitter
J.R.S. IJsselstein Mulder, regent
Mw. M.C. Overkamp ‑ Van den Berg, regent
Dr. P.F. Vlaardingerbroek, regent

Châtelaine (huisbeheerster)
Mw. M. Kroese

De fundatie heeft 1 werkneemster in dienst, te weten de châtelaine, die op parttimebasis aan de Fundatie is verbonden.

Beloningsbeleid
De regenten zijn onbezoldigd. Zij hebben recht op een onkostenvergoeding, waarvan in het overgrote deel van de gevallen wordt afgezien. De secretaris-rentmeester geniet een bescheiden bezoldiging.

Jaarverslag 2017
Volg deze link voor het verslag over het jaar 2017 van Stichting Fundatie van de vrijvrouwe van Renswoude.

Volg deze link voor het verslag over het jaar 2017 van Stichting  Maria Duyst van Voorhout.